Skoterbus förstör i fjällen

Personer som kör med kraftiga skotrar utanför skoterlederna har blivit ett problem i Jämtlandsfjällen.

Skotrarna körs i höga farter uppför branta fjällsluttningar som sport och många gånger i naturreservat där det är förbjudet att köra skoter med följd att bland annat djurliv och rennäring störs.