Östersund klarar inte fler flyktingar

Östersunds kommun vill inte ta emot så många flyktingar som migrationsverket vill.

Den främsta orsaken är att det är så svårt att hitta lägenheter i kommunen.

Kommunstyrelsen som har möte nästa vecka föreslås besluta om att kommunen tar emot drygt 100 flyktingar under 2008, och det är drygt 60 färre än vad migrationsverket har föreslagit.