Dödsolyckor hade gått att undvika

Tre fjärdedelar av alla dödsolyckor i trafiken förra året hade kunnat undvikas, hävdar NTF.

De hade inte inträffat om nollvisionens krav på bland annat sänkta hastighetsgränser och mittseparering hade uppfyllts.

Varenda dödsolycka förra året har granskats av trafiksäkerhetsorganisationen. Analysen visar att mest olycksdrabbade är 90-vägar.

En annan stor olyckskälla är för höga hastighetsgränser i korsningar eller rena felkonstruktioner av korsningarna, påpekar NTF