Åre får två EU-toppmöten 2009

Nu är det bara för poliser och andra att börja rusta för nya internationella toppmöten i Åre.

Åre är en av de sex kommuner i landet som regeringen valt ut som värdorter för EU-möten på ministernivå när Sverige andra halvåret 2009 tar över ordförandeskapet i EU.

Åre ska ansvara för två på varandra följande EU-toppmöten - miljöministrarnas och energiministrarnas, under tiden 24 till 27 juli 2009.