Analmassage inte skäl att varna läkare

En läkare i östjämtland som gav en kvinnlig patient muskelmassage via ändtarmen fick först en varning för detta av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nu har länsrätten upphävt varningen.

Muskelmassage via ändtarmen kan vara medicinskt befogat som behandling mot vissa typer av ryggont och domningar i benen.

Det anser länsrätten i Stockholm och upphöver en varning som en läkare i länet tidigare tilldelats av Hälso- och sjukvårdens anssvarsnämnd, HSAN.

Läkaren anmäldes av en kvinnlig patient som upplevde behandlingen som kränkande. HSAN ansåg att behandlingen stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Men länsrätten tycker inte att det finns sådana tvivel kring diagnos och behandling att det är befogat med någon anmärkning mot läkaren.