JLL överklagar inte dom mot läkare

Domen som gav den kontroversielle gynekologläkaren vid Östersunds sjukhus rätt att behålla jobbet, kommer inte att överklagas. Det har Landstinget nu beslutat.

Enligt Landstinget har läkaren uppträtt illa mot både patienter och kollegor, varit kallsinnig, nonchalant, ibland rent hotfull.

Men under rättegången gav flera personer en annan bild av honom som ärlig, rak och uppriktig.

Tingsrätten slog fast att det saknades arbetsrättslig grund för att säga upp läkaren, som är en yrkeskicklig person.

Landstinget avstår från att överklaga domen, eftersom de bedömer att utgången är oviss. Ändå står de fast vid att det finns klara samarbetsproblem. Det säger Carsten Dencker, chef för området barn-kvinna.

I avvaktan på rättegången fick läkaren inte jobba jour och vara själv om ansvaret för patienter. Hur situationen ska hanteras framöver, ska sjukhusledningen nu diskutera.

Om det kan bli aktuellt att ge läkaren andra arbetsuppgifter eller köpa ut honom, vill Carsten Denckert inte kommentera.