Många kandidater till hövdingposten

Arbetet med att hitta en ny landshövding till länet pågår för fullt.  I går meddelade regeringen att Maggi Mikaelsson inte får fortsätta som länets landshövding längre än till den sista februari. Och länsborna har många förslag på vem ska bli ny landshövding i länet.