Vill ha pengar till skoterleder

Strömsunds skoterallians vill satsa stort på skoterlederna i kommunen.

Föreningen ansöker om närmare 700 000 kronor i bygdeavgiftsmedel för att investera i leder, skyltar, ledkryss och stolpar i skoterlederna i Strömsunds kommun.