Nystartsjobben ingen succé i länet

De så kallade nystartsjobben har främst gått till unga män och det är få som har fått fasta jobb. Det visar siffror från Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Här i länet var det under förra året dessutom bara en knapp tiondel som fick fortsätta jobba hos den arbetsgivare som fått bidrag för att anställa dem.