Lantbrukares livränta ifrågasätts

En lantbrukare från Jämtland har fått rätt av Länsrätten till full livränta för en arbetsskada. Men Försäkringskassan säger nej och överklagar.

Mannen har skadat axeln och Länsrätten vill ge honom livränta från ett tidigare datum än vad Försäkringskassan anser riktigt.

Det blir nu upp till kammarrätten att avgöra frågan.