Nöjda bussåkare i länet

Trots att missnöjet med kollektivtrafiken ökar i landet, ger många som åker buss här i länet gott betyg till kollektivtrafiken.

Sju av tio länsbor är nöjda med busstrafiken i Jämtland och Härjedalen och det placerar oss på en tredje plats i landet , det visar Kollekivtafikbarometern för förra året.