ÖSTERSUND

Rivning hotar Västra station i Östersund

Västra station vid Badhusparken i Östersund kommer sannolikt att rivas.

Banverket som äger fastigheten har ansökt om rivningstillstånd eftersom byggnaden ligger för nära spår och ledningar för att kunna användas.

Och inte heller kommunen är intresserad av att renovera ett hus som inte kan användas.

Enligt Miljö- och samhällsnämndens ordförande Göte Murén är det viktigt att man gör någonting vackert och trevligt av platsen, men ännu finns inga konkreta planer.