ÖSTERSUND

Kommunalråd JO-anmäler Bergsstaten

Östersunds kommunalråd AnnSofie Andersson JO-anmäler den statliga myndigheten Bergsstaten. Orsaken är att det blev rejält fel när myndigheten gav ett australienskt bolag tillstånd att provborra efter uran i Bjärme i Östersunds kommun.

Flera av de berörda fastighetsägarna fick inte information om beslutet - trots att de skulle ha haft det. AnnSofie Andersson anser att misstaget inte får passera utan anmärkning av JO.

Hon vill även att alla tidigare beviljade tillstånd granskas - för att utreda om fler fel gjorts.