Östersund

Journalistfack på ÖP läggs ner av rädsla

Journalistklubben på Östersunds-Posten har lagts ner. Ingen vill kandidera till klubbstyrelsen av rädsla för repressalier från tidningsledningen.

Beslutet togs efter att klubbens ordförande och vice ordförande blivit offentligt attackerade av ledningen. Anledningen var att de på uppdrag av ett medlemsmöte framfört kritik mot en chef.

- Folk är trötta och ingen vågar eller vill längre ta på sig fackliga uppdrag. Därför beslöt vi enhälligt att lägga ner klubben, säger skyddsombudet Ingmar Reslegård.