Länet/Norrland

Viktigt med stöd till bönder i norr

Det nationella stödet till jordbrukare i länet och resten Norrland är viktigt - särskilt för mjölkbönderna, det konstatera EU-kommissionen som utvärderat stödet.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson välkomnar utredningen och säger att jordbruksdepartementet nu ska göra en egen analys av hur stödet kan anpassas för att blir mer effektivt och träffsäkert.

Som det ser ut i dag får lantbrukarna i Norrland varje år dela på 300 miljoner kronor i nationellt stöd.