Åre kommun

Företagare i Åre bra på jämställdhet

Åre är bland de mest jämställda kommunerna i landet när det gäller företagare, det är visar en ny jämförelse som organisationen Företagarna har gjort.

Enligt den är Åre, Ödeshög och Älvsbyn de mest jämställda kommunerna i landet. Härjedalen hamnar på femte plats.

Jämförelsen bygger bland annat på andelen manliga och kvinnliga företagare i kommunen, åldersstrukturer och andelen kvinnor i mansdominerade branscher.

Men totalt sett är Sverige bland de sämsta länderna i Europa när det gäller kvinnligt företagande.