Bergs kommun

Massiv krititik mot skolnedläggningar

Nu har remissvaren på skolutredningen i Bergs kommun kommit. Utredningen föreslog bland annat att skolorna i Oviken, Kövra, Skålan och Klövsjö läggs ned.

De flesta gör tummen ner för huvuddelen av förslagen. Föräldraföreningarna vill ha igång en ny dialog om skolorna, många personalgrupper pekar på brister i utredningen och en del kommer med motförslag. På Rätans skola t ex - där högstadiet är hotat - kan man tänka sig att skicka elever över kommungränsen till Ytterhogdal.

Och de politiska partierna är kritiska mot utredningen och vill komplettera med ytterligare utredning.

Idag ligger skolutredningen på verksamhetsnämndens bord - men något beslut därifrån är inte att vänta. Det ser inte heller ut att bli något fullmäktigebeslut i april, som planerat.