Skanderåset

Dyrt järnvägsspår trafikfara

Det omstridda och oanvända stickspåret över E45 i Skanderåsen har tagits bort. 

Spåret invigdes för snart sex år sen och skulle användas för transporter till och från industrierna i Skanderåsen utanför Svenstavik. Spåret kostade både Bergs kommun, Inlandsbanan och staten många miljoner att bygga, men det har inte alls använts.

Vägverket anser att det outnyttjade spåret över vägen varit en trafikfara - när det fryser på i spåren - och därför har det nu tagits bort.