BERG

Kövra skola finns kvar ännu ett läsår

Bergs kommun backar upp planerna på en friskola i Kövra. Verksamhetsnämnden har gett ett förhandsbesked om att man stödjer en ansökan från föräldraföreningen i Kövra.

Kövra skola är en av de fyra skolor som i en utredning föreslagits att läggas ned.

Det finns inget politiskt beslut ännu om skolorna, det kommer senare i vår, men helt klart är att Kövra skola får finnas kvar ytterligare ett läsår.