ÖSTERSUND

För få vårdplatser på sjukhuset

Patienter på Östersunds sjukhus riskerar att bli smittade av exempelvis vinterkräksjuka på grund av för få vårdplatser på sjukhuset.

Det har landstingets revisorer kommit fram till efter att de granskat sjukhuset. De anser också att antalet vårdplatser är för få för att sekretess och patienternas integritet ska garanteras.

För att komma till rätta med detta tycker revisorerna bland annat att landstinget ska utöka antalet enkelrum på sjukhuset.