JÄMTLANDS LÄN

Ännu fler bensinstationer läggs ned

Mackdöden, nedläggningen av bensinstationer, i länet fortsätter. Bensinbolaget Statoil har beslutat att lägga ned sin bemannade station i Ytterhogdal från och med september i år.

- Drivmedelsförsäljningen fortsätter, men som automatstation. Det säger Ronnie Strand, som driver macken och som nu tittar på möjligheterna att fortsätta driva butiksdelen i egen regi.

- Den 28 februari ska jag ta beslut, säger Ronnie Strand till SR Jämtland.

Den kombinerade bensinstationen och butiken i Ytterhogdal sysselsätter i dag tre personer på heltid. Även framtiden för Statoil-macken i Vemdalen diskuteras.

- Men inget är ännu klart, säger ägaren Per-Erik Kvick till SR Jämtland.

När det gäller automatstationen i Ytterhogdal har bensinbolaget ett hyresavtal för marken, med kommunala fastighetsbolaget YPRO, som löper till 2011, enligt uppgifter till SR Jämtland.