Jämtlandslän

Kvinnor måste själva sörja för pensionen

Kvinnor lönearbetar för litet och måste därför stå för en stor del av pensionssparandet själva om de ska komma upp i samma nivåer som männen.

Deltidsarbete, eftergymnasiala studier och hemmatid med barnen sänker idag kvinnors pensioner, och här i länet skiljer det tre och ett halvt tusen kronor i pensionsnivå mellan könen.

Men enligt Folksam så skulle ett privat pensionssparande på två till fyra hundra kronor i månaden räcka för att jämna ut glappet om du börjar vid tjugo års ålder.