Storlien

Krisen kvarstår inom räddningstjänsten

Krisen inom räddningstjänsten i Storlien har ännu inte fått någon lösning. Nära hälften av brandmännen har sagt upp sig i protest mot att det inte finns tillräcklig barnomsorg i byn.

På torsdagen informerades miljö- bygg- och samhällsnämnden i Åre kommun om situationen, men något beslut fattades inte.

- Det finns risk att brandstationen i Storlien måste stängas, eftersom det blir svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän på en så liten ort.

Det säger nämndordföranden Olle Olovsson till SR Jämtland. På fredagen träffade han representanter för Länsstyrelsen för att diskutera frågan.