Östersund

Kulturellt koppleri när kommunen ska para ihop företag och konstnärer

Anställda och kunder på företagen i Östersund kan komma att få fler kulturella upplevelser de kommande åren.

Företagare och kulturarbetare i Östersunds kommun ska inspireras till att börja samarbeta - därför har de nu bjudits in av kommunen till tre möten under våren.

Ett redan påbörjat samarbete mellan näringsliv och kulturvärlden är att fastighetsbolaget Fabös och konsthallen Färgfabriken har bildat ett bolag som ska svara för det konstnärliga innehållet i Björntanden på Frösön.