Sverige

- Skrotpremier kan ge miljövänligare skotrar

Landets gamla skotrar borde skrotas och bytas ut mot nya, miljövänligare. Det säger Mattias Goldmann på organistionen Gröna bilister.

Lars Gunnar Lundwall som är ordförande för Sverige snöskoterägares riksorganisation, Snofed, tror att regeringen då måste göra det som USA och Kanada redan gjort och införa skrotningspremier och rabatter för dem som byter till miljövänligare skotermodeller.