östersund

Mathantering i dagiskök kontrolleras

Strängare regler när det gäller hantering av livsmedel gör att alla dagiskök i Östersunds kommun just nu håller på att inventeras för att se om de håller måttet.

En vanlig brist är att det saknas separata tvättställ för att rengöra händerna, det säger miljöskyddsinspektören Johanni Wellenius till Radio Jämtland.

Till våren räknar kommunen med att veta vilka dagiskök i kommunen som måste byggas om för att få godkänt.