JÄMTLANDS LÄN

Snowkiting i fjällen kan ge böter

Den relativt nya vintersporten snowkiting, får inte längre bedrivas på kalfjällen i länet. Detta eftersom den stör viltet och renarna.

I Handölsdalens sameby rapporteras att Vajorna, alltså renhonorna, har fått missfall på grund av att de skrämts av personer som utövar snowkiting.

Snowkiting kan kanske bäst beskrivas som en blandning mellan skärmflygning och vattenskidor. Du tolkar på slalomskidor eller snowboard efter en fyra till tolv meter stor skärm och hastigheten kan komma upp till 100 kilometer i timmen.

Tidigare har svenska turistföreningen bedrivit snowkitingutbildning på kalfjället i Storulvån, där även renar och annat vilt så som fjällräv håller till. Nu har man valt att flytta utbildningen eftersom sporten stör renarna.

En del har beskrivit skärmen som en jättestor rovfågel och länsstyrelsen ger inte tillstånd till organiserad snowkiting på renbetesfjällen. Man riskerar till och med böter och lagbrott om man skulle störa viltet på sin snowkitingtur.

- Man får böta om man har stört renar, säger Bertil Hedman som är fjällförvaltare på Länsstyrelsen.

I framtiden kan snowkiting bli reglerad till vissa leder eller områden på Kalfjället, på ett liknande sätt som skoteråkningen har blivit.

- Det finns stor risk för att man avsätter vissa områden där man får bedriva snowkiting, säger Bertil Hedman till Radio Jämtland.