VILHELMINA

Renköttsföretag varslar fyra anställda

Företaget Ammarnäsvilt i Vilhelmina, som även driver renslakteriet i Hammerdal, varslar fyra av sina fem anställda.

Nyligen upptäcktes att Ammarnäsvilt blandat in nötkött från Litauen i den renskav som företaget producerar.

Det här gjorde att detaljhandelsföretaget Axfood avbröt samarbetet.

Ammarnäsvilts tillverkning i Hammerdal berörs inte av varslet.