Strömsund

Skolnedläggningar föreslås i Strömsund

Bodum, Fyrås, Gubbhögen, Gåxsjö, Jormvattnet och Kyrktåsjö. Det är de orter i Strömsunds kommun där skolor, från förskolenivå till årskurs 6, föreslås läggas ner inom de närmaste tre åren.

Det är innebörden av ett förslag som barn-, kultur- och utbildningsnämnden i Strömsund presenterade på tisdagen.

Dessutom föreslås att högstadieeleverna i Hammerdal flyttas till Strömsund och att högstadieskolorna i Backe och Hoting slås ihop på endera orten. Ett utökat samarbete över länsgränserna - med Sollefteå och Dorotea - ska också utredas.