Åre

Gammal avloppsledning - en tidsinställd skitbomb

- Nästa år ska avloppsledningen från Åre Björnen till reningsverket i Vik byggas om. Det säger Svante Månsson som är VVS-inspektör vid Åre kommun.

Pengarna finns i budgeten för 2009, enligt Månsson.

Avloppsrören går rakt genom Daniel Dahlströms tomt i Svedje och han är rädd att den för dagens behov kraftigt underdimensionerade ledningen ska rämna och förorena hans tomt och bäcken i närheten, vilket redan hänt vid några tillfällen.

Den nuvarande avloppsledningen lades redan 1980.