Jämtlands län

Lite stress på landstinget

De som jobbar inom landstinget här i länet är mindre stressade än genomsnittet - i alla fall enligt den medarbetarenkät som gjorts inom organistationen.

Tre procent av landstingets anställda upplever att de är stressade - och andra undersökningar visar att av alla som jobbar i Sverige är det tio procent som upplever stress.

6 av 10 anställda i landstinget är nöjda med sitt jobb. Orsaker till missnöjet är bland annat brister i kompetensutvecklingen.