Jätmtlands län

Landstingsanställda ganska nöjda med jobbet

De som jobbar inom landstinget här i länet är mindre stressade än genomsnittet - i alla fall enligt den medarbetarenkät som gjorts inom organistationen.

Tre procent av landstingets anställda uppger att de är stressade - medan andra undersökningar visar att av alla som jobbar i Sverige är det tio procent som upplever stress.

Enkäten visar även att drygt hälften av de anställda, sex av tio, inom landstinget är nöjda med sina jobb.

Bland de som är missnöjda uppges bland annat brister i kompetensutveckling och ledarskap som några orsaker.