Fåker

Stort motstånd mot uranundersökningar

Det var gott om folk på Lyransgården i Fåker på onsdagskvällen när bergmästare Jan-Olof Hedström från Bergsstaten och miljökonsulten Olov Holmstrand informerade om vad som händer när företag börjar leta efter uran i området.

Beslut om undersökningar finns redan, men de är överklagade och det är långtifrån säkert att det blir brytning.

En lång rad skäl fördes fram för att uranbrytning inte är trolig i Sverige inom överskådlig tid, bl a den kommunala vetorätten och i Jämtland har samtliga kommuner sagt nej till uranbrytning.

På mötet framfördes åsikten att man då inte heller bör ge tillstånd ens till undersökning, eftersom det sprider en onödig oro.