krokom

Oväntat plusresultat för Krokom förra året

Krokoms kommun gick plus 19,4 miljoner kronor förra året.

Det är nästan 9 miljoner kronor mer än budgeterat. Bland orsakerna nämner kommunen ökade skatteintäkter genom inflyttning och fler personer i arbete.

- Det är sjunde året i rad som vi kan presentera ett positivt resultat, säger kommunalrådet Maria Söderberg