torvalla/sverige

Tunga lastbilar kostar extra i underhåll

Trots att antalet överlastade långtradare minskat, kör var fjärde med för mycket i lasten. En av tio lastbilar som passerade Torvalla var för tungt lastade

Trots att antalet överlastade långtradare minskat, kör var fjärde med för mycket i lasten. Det sliter hårt på vägarna och kostar varje år omkring 200 miljoner i extra vägunderhåll.

Vägverket mäter de tunga lastbilarnas laster vid 14 olika mätpunkter i landet, däribland på E14 vid Torvalla. Nio procent av lastbilarna som passerade Torvalla var för tungt lastade