Rossön

Oro över sparplaner för Bodum skola

Föräldrarådet vid Bodums skola i Strömsunds kommun har skrivit brev till kommunen. Orsaken är de sparplaner som kommunen har för skolan.

De kräver att kommunen utreder om sparplanera kring Bodums skola verkligen är det enda alternativet.

Brevskrivarna undrar var framtidstron finns och hur kommunen ska leva vidare om glesbygdsborna försvinner.