Gäddede

TeliaSonera vill förklara teleavbrott

Efter förra årets upprepade problem med telefonavbrott i Gäddede så ska TeliaSonera besöka orten.

Telebolaget vill redogöra för ortens företagare och Strömsunds kommun för problemen och vad som kan göras. Allmänheten får inte komma på mötena som hålls den fjärde mars.