Strömsunds kommun

Dödsfall på äldreboende hade kunnat undvikas

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot ett äldreboende i norra Jämtland efter att ha utrett två misstag som lett dödsfall där.

Bland annat ramlande en äldre kvinna i golvet och avled sedan personalen glömt att dra upp fallskyddet på sängen.

Socialstyrelsen kräver nu att en rad brister på äldreboendet rättas till, samt att tillgången på läkare och utbildad personal blir bättre.