strömsund

Aktivitetscentrum planeras i Strömsund

I Strömsund vill man satsa på ett aktivitetscentrum för idrott som ska klara stora evenmang.

Ett flertal företagare, kommun, skolan, föreningar och enskilda invånare är helt överens. Om kommunen ska klara av den ökande konkurrensen om arbetskraft, uppfylla en allmän idrottsstandard och vara en attraktiv plats för större arrangemang måste det nu satsas ordentligt.