berg

Överklagar nej till folkomröstning

Kommunfullmäktige i Berg har sagt nej till en folkomröstning om byskolornas framtid. Nu tänker Lennart Lindgård, Föräldraföreningen Ovikens skola, överklaga beslutet till Länsrätten.

Enligt honom var själva beslutsunderlaget fel. Det bygger på en feltolkning av hur många kommunmedlemmar som måste kräva en folkomröstning för att den ska bli av, enligt Lindström.

Stig Göransson, fullmäktiges ordförande, håller inte med. Enligt honom avfärdades folkomröstningen eftersom frågan inte ansågs ha tillräcklig dignitet.