Strömsundsbor ska bli bättre på tillväxt

Strömsunds kommun är en av tretton Norrlandskommuner som ska bli bättre på omvärldsanalyser.
Det är NUTEK som satsar pengar för att utbilda ungefär tio personer per kommun för att öka det lokala intresset för att skapa tillväxt. Minst en person per kommun ska vara företagare.