Svegsdammen görs säkrare

Nu vill kraftbolaget Fortum bygga om kraftverket vid regleringsdammen i Sveg.
- Vi bygger om kraftverket för att öka dammsäkerheten enligt de nya krav som ställs för dammsäkerhet i Sverige, berättar Karl-Erik Löwen, projektledare vid Fortum. Bland annat skall dammens tappningshål förstoras, för att mer vatten skall kunna tömmas ur dammen vid ett nödläge. Tappningskapaciteten ökar därigenom med 30 procent, vilket motsvarar ett så kallat 10.000-årsflöde. - Därmed kommer risken för översvämning och i värsta fall dammbrott att bli nästan obefintlig, hävdar Karl-Erik Löwen. Arbetet som beräknas vara klart under hösten 2004, kommer enligt Fortum att medföra endast en begränsad störning av friluftslivet i området kring Svegsjön.