Ekoteknikutbildning i Östersund lovordas

Vid ekoteknikprogrammet på Mitthögskolan i Östersund slår man sig nu för bröstet. Anledningen är de mycket fina omdömen som Högskoleverkets bedömargrupp lämnat om utbildningen.
"Utbildningen har en nationellt sett unik ekoteknisk profil och en fungerande tvärvetenskaplig ansats", skriver bedömargruppen bland annat om utbildningen, som för övrigt firar 20-årsjubileum i år. Högskoleverket lovordar även studenternas möjligheter att påverka sin utbildning och det goda samarbetet med företagare.