Många telekomvarslade får nya jobb

De flesta av de tiotusentals personer som varslats om uppsägning inom telekomområdet de senaste åren har snabbt fått nya arbeten.
Det visar en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen. Nio av tio varslade har fått nya jobb, enligt rapporten. - Det överensstämmer med bilden vi har av läget i länet, säger Hans Sjödin, handläggare vid Länsarbetsnämnden till Radio Jämtland. Men han tillägger att varslen verkar fullföljas i högre utsträckning i länet än i övriga landet. I länet har under senaste året fler än 300 personer varslats inom telekombranschen.