Nyordning av småviltjakten på renbetesland

Samebyarna får ensamrätt på att sälja jaktkorten och det blir enklare och billigare för jägare som inte bor i en fjällkommun att jaga på renbetesfjällen i länet.
Det förslaget om nya regler för småviltjakten på renbetesfjällen har samebyarna och jägarna i länet enats om. Priset för ett årskort för både Östersundare och alla andra länsbor blir enligt förslaget 800 kronor. Den nya formen för småviltjakten på renbetesland ska nu upp till beslut i länsstyrelsen innan det blir verklighet och ska sedan provas under en treårsperiod.