Kundbrist tvingar Rehtlab lägga ner

Det retoriska laboratoriet i Pilgrimstad, Rehtlab, kan komma att läggas ner.
Det saknas 10 miljoner kronor för att anställningarna ska kunna tryggas i framtiden. - Det är synd att vi inte kan få snurr på verksamheten. Nu söker vi riskkapital hos nya investerare, säger Rhetlabs VD Åke Letsjö. Under ett halvår har 27 personer utbildats i retorik. Tanken var att företaget skulle åta sig att skriva sammanfattninger, tal eller anföranden för olika ändamål och sammanhang, men det har varit svårt att locka kunder. Företaget har själva investerat 5,5 miljoner kronor och Arbetsförmedlingen tre miljoner, Bräcke kommun har stått för lokalkostnader.