Länstrafiken drar in fler turer

Länstrafiken beslutade igår att dra ner på kollektivtrafiken i länet med ytterligare cirka 15%.
Det är uteblivna statsbidrag och ökade kostnader som är orsaken till att länstrafiken gör den här neddragningen som träder i kraft till sommaren. Samtidigt beslutade man att inrätta en helt ny tur i Hammarstrand för skolbarnen som bor på södra sidan Indalsälven och bussen på söndagkväll från Valsjöbyn mot Östersund har man beslutat att behålla trots tidigare beslut om nedläggning.