Svårt med företagsetableringar i Pilgrimstad

Det tycks svårt att etablera företag och sysselsättning i den gamla board-fabrikens lokaler i Pilgrimstad.
Språkföretaget Rehtlab kan komma att lägga ner verksamheten innan den ens har startat och för ett år sen flyttade mediabevakningsföretaget Observer från Pilgrimstad. - Det är inte total katastrof, eftersom det finns flera företag i det där området, säger Erik Magnusson som är kommunalråd i Bräcke, och som har varit den drivande kraften när det gäller att hitta företag som etablerar sig i Pilgrimstad.