Björnbajs ska visa hur stor björnstammen är

Nya metoder är avgörande för att kunna hålla björnstammen på en rimlig nivå.
Det menar Lars Wiklund, Jägareförbundet Mellannorrland som är en av deltagarna vid Vargsymposiet i Vålådalen som pågår för fullt. Han hoppas att DNA-analyser av björnspillning ska ge en bättre uppskattning av hur stor björnstammen är.