Personalen kräver besked

Nattöppet dagis bedrivs på försök i Östersund sedan början av förra året.Det är än så länge ett försök, som förlängts fram till kommande årsskifte.
Trots att behoven i Östersund, liksom många andra kommuner där man har nattis, ser ut att öka, är det ännu oklart om verksamheten kommer att permanentas. - Vi förväntar oss ett besked de närmaste månaderna från politikerna. Oavsett vilket beskedet blir behöver vi den tiden för att avveckla eller utveckla verksamheten, säger Gunilla Rosenberg, biträdande enhetschef för bland annat förskolan Solberg i centrala Östersund där man driver nattis.